Početna stranica Djelatnosti Foto galerija Reference Kontakt Lokacija
 
 

 
 

 

1. ISPITIVANJE TERENA ZA GRADNJU

Na temelju usvojenih i odobrenih programa istražnih radova tvrtka GEOSONDA izvodi istražne radove na terenu, obavlja laboratorijska ispitivanja uzoraka tla i izrađuje geomehaničke elaborate za građevine:

 • stambene, javne i poslovne zgrade
 • industrijske objekate
 • mostove i tunele
 • prometnice
 • akumulacije voda, brane
 • trafostanice i dalekovode
 • antenske i telekomunikacijske stupove
 • vjetroelektrane i dr.

Terenski istražni radovi izvode se prema propisanim tehničkim uvjetima, sukladno suvremenim metodama istraživanja, a sastoje se iz radova:

 • istražna bušenja s jezgrovanjem i uzimanjem neporemećenih i poremećenih uzoraka tla
 • istražni iskopi, sondažne jame i sondažni bunari
 • bušenje i ugrađivanje piezometara i vremensko praćenje nivoa podzemnih voda
 • geodetska merenja
 • izrada prognoznih geoloških profila
 • izrada inženjerskogeodetskih karata i planova različitih mjerila
 • izrada hidrogeoloških karata

Tijekom izvođenja istražnih radova, u cilju izdvajanja litogenetskih i geotehničkih sredina i kompleksa, odabiraju se karakteristični uzorci tla za laboratorijska ispitivanja. Labora torijska ispitivanja se obavljaju zavisno od inženjerskogeoloških karakteristika terena, svrhe istražnih radova, vrste i tipa objek ta koji se gradi, a sve s ciljem dobivanja mjerodavnih parametara za geostatičke proračune.

2. PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE POSEBNIH VRSTA TEMELJENJA

Kompleksnost modernih građevina i nadahnutost arhitektonskih rješenja nalažu stalni napredak tehnika temeljenja, što tvrtka GEOSONDA prati neprestanim usavršavanjem djelatnika i modernim strojevima za izvedbu radova, i s ponosom ističemo naše iskustvu u tehnikama temeljenja:
2.1. Micropiloti
- idealna tehnika temeljenja za manje građevine na problematičnim terenima (klizišta, ograničeni gabariti iskopa), relativno jeftina i brza za izvedbu
2.2. Geomehanička sidra
- često jedina alternativa masivnim potpornim zidovima ili dubokim temeljima, neusporediva po estetici, a funkcionalnost je neupitna u životnom vijeku građevine
2.3. Mlazno injektiranje (Jet Grouting, Hochdruck injection)
- najmodernija tehnologija temeljenja, prvi put primjenjena 1971. godine, jeftinija i brža alternativa bušenim pilotima

3. PROJEKTIRANJE I IZVOĐENJE DUBOKIH GRAĐEVNIH JAMA

 • zaštita građevnih jama
 • osiguranje zasjeka
 • sanacija klizišta
 • osiguranje pokosa

4. KONSTRUKTIVNA SANACIJA GRAĐEVINA

Ne mali broj starijih, a ponekad i ne tako starih, građevina zahtjeva popravke i to ne samo kozmetičke popravke. Sanacijom otklanjamo uzroke i popravljamo posljedice. Iskustvo u takvoj djelatnosti naši su djelatnici sticali sanirajući spomenike kulture, infrastrukturne objekte, obiteljske kuće...

5. OSTALE USLUŽNE DJELATNOSTI

 • brtvljenje protiv podzemnih voda
 • brtvljenje temeljnih zidova
 • brtvljenje u stijenama i rahlom kamenju
 • bušenje i piljenje armiranog betona
 • injekcijski materijali za brtvljenje i ucvršcivanje
 • injekcijski radovi, popravljanje pukotina Saniranje pukotina
 • injektiranje cementa
 • injektirna sidra
 • osiguranje stijena od rušenja
 • radovi pod zemljom
 • radovi sa špricanim betonom (mlazni beton)
 • radovi zaštite obala
 • vodoravna bušenja
 • zalijevanje, injektiranje cementom, PU smolom, PUR pjenom, akrilatom
   
 
 
All rights reserved : GEOSONDA d.o.o. : ©2003 : designed by Nebula
 
English language